Süt Kardeşler

Anasayfa / Çiftlik Bilgileri / Sürü Büyüklüğü 1000 üstü

Süt Kardeşler

Toplamda 2400 sağmal inek kapasiteli barınaklarımıza ilaveten 200 sağmal hayvanlık revir barınağı, 2400 hayvan kapasiteli genç düve barınağı ve 2700 hayvanlık besi barınakları mevcuttur.
Et ve süt kalitesi ile besi hayvanının verimliliğini etkileyen en önemli girdilerden birisi olan yem bitkisi üretimi ise işletmemize ait arazilerimizde yapılmaktadır. Arazilerimizde kendi üretimimiz olan yem bitkileri, hayvancılık işletmemizde yem hammaddesi olarak kullanılmakta, izlenebilirlik, gıda sağlığı ve güvenliği her noktada sağlanmaktadır.

Tesisimizi, kendi enerjisini üreten, sürdürülebilir anlayışla işletilen bir akıllı süt çiftliği olarak planlamaktayız.
Planlanan Rüzgar Enerji Santrali ve Biogaz Üretim Tesisi yatırımları ile çiftliğimizin tamamen yeşil enerji tüketimi yapıyor olması geleceğe dönük temel amaçlarımızdan birisidir.
İşletmemizdeki hijyen hedefi, optimal verimliliği sağlamak ve hayvan refahı ilkelerini yeterli düzeyde uygulamaktır.
İşletmemizde hijyen; temizlik, dezenfeksiyon ve hastalıklardan korunma amacıyla yapılan planlama ve uygulama faaliyetlerini kapsamaktadır.
İşletmemizde, sürü yönetimi,sağım sistemimizle entegre, düzenli ve sağlıklı veri akışı temeline dayalı özel yazılım programı aracılığı ile yürütülmektedir. Günde 24 saat anlık ve kesintisiz takip edilen her hayvandan toplanan bilgiler, sistem tarafından değerlendirilir ve hayvanların eğilimleri tayin edilerek sürü yönetimi stratejisi oluşturulur.