Leben Süt

Anasayfa / Çiftlik Bilgileri / Sürü Büyüklüğü 1000 üstü

Leben Süt

Leben Süt; Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Kızılca kasabasında, çevre ve halk sağlığını ilke edinerek kurduğu tesisinin yapımı aşamasında yurt içinden ve yurt dışından konusunda uzaman profesyonellerden yardım alarak, coğrafi yapı, iklim, lojistik, hayvan refahı, karlılık, biyogüvenlik, çevre ve halk sağlığı konularında etkili olabilecek bütün unsurlar titizlikle irdelenmiştir.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı yetkililerin gözetiminde yapılan çalışmalar, incelemeler ve testler sonucunda Amerika Birleşik Devletleri’nden özenle seçilen damızlık hayvanlar biyogüvenlik ve hayvan refahı kriterlerine uygun olarak ithal edilmiştir.

480 sağmal hayvan kapasiteli ve tasarım – inşa – işletme aşamalarında önderliğini ve rehberliğini üstlendiği birbirine entegre toplam 1920 sağmal hayvan kapasiteli iki gruptan oluşan tesisleri, süt sığırları için bölge iklim koşulları da göz önünde bulundurularak en uygun çevre koşullarını (sıcaklık, nem, havalandırma, konfor) sağlayacak şekilde tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Ahırların tamamı ilgili uluslararası ve ulusal hayvancılık yönetmeliklerinin kapalı ve açık alanlarda hayvan başına öngörülen metrekare alanlarını karşılamaktadır. Ahırların içinde yaz ve kış şartlarına uygun ısı muhafazalı hayvan sulukları, ineklerin son derece rahat ve mutlu olmasını sağlayan kum yataklar, bu yatakları bireyselleştiren yatak demirleri, rahat yem almalarını sağlayan yemlikler, hayvan müdahalelerini kolaylaştıran kafa kilitleri, temizlik amaçlı modern sifon tesisatı ve güvenliği ön planda tutan kauçuk-beton zemin sistemleri mevcuttur.
En son teknolojiden faydalanarak yapılan sağım ünitelerinde temiz, kaliteli ve hijyenik süt sağımı yapılabilmektedir. El değmeden ve tamamen otomatik olan sağım üniteleri 2 x 40 ve 2 x 12 olmak üzere iki ayrı merkezden oluşmakta ve 15 dakikada 104 hayvanı sağabilecek kapasitededir. Kullanılan üstün teknoloji ve bilgisayar programları sayesinde hangi hayvanın ne zaman ne kadar süt verdiği, günlük süt üretimi, toplam süt üretimi, süt kalitesindeki olumsuzluklar, meme hastalığı olan hayvanlar ve diğer tüm bilgiler izlenebilmekte ve kayıt edilmektedir. Sağılan süt, anında soğutularak yine soğuk süt tanklarında muhafaza edilmektedir. Böylece süt kalitesi ve tüketici sağlığı korunmaktadır. Tesisin tamamında yıllık 30.000.000 lt süt üretimi planlanmaktadır. Gerek kendi üretimimiz yem hammaddeleri gerekse testlerden geçirilmiş ve kalite standartlarına uygun olarak dışarıdan temin edilmiş yem maddeleri, yem hazırlama ünitesinde depolanmaktadır. Hayvanların fonksiyonuna, ihtiyacına ve yaşlarına göre hazırlanan özel rasyonlara uygun yem karışımları günlük olarak hayvanlara servis edilmektedir. Özel besleme programlarında hazırlanmış, fiziksel, kimyasal ve biyolojik testlerle muhteviyatları hesaplanan bu yemler günlük olarak tüketim ve verimlilik esasına dayanarak takip edilmektedir.