Ata Sancak Acıpayam Tarım

Anasayfa / Çiftlik Bilgileri / Sürü Büyüklüğü 1000 üstü

Ata Sancak Acıpayam Tarım

Ata Sancak Acıpayam Tarım İşletmesi 2005 yılının Ağustos ayında Ata Holding ve Sancak Grubu’nun hisseleriyle en son teknolojilerle geliştirilmiş bir tarım, damızlık ve süt hayvancılığı tesisi inşa etmek ve işletmek amacı ile Acıpayam’da (Denizli yöresinin yüksek kırsal kesiminde Ege ve Akdeniz bölgeleri arasında) kurulmuştur.Kamu arazisi üzerine kurulan tesis Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü’nden (TİGEM) 30 yıl süreli bir sözleşmeyle kiralanmıştır. Tesisin toplam kara alanı 2,400 hektardır. Tesis, yerel gelişimi destekleyen ve bölgedeki sürdürülebilir büyümeleri koruyan Kamu Özel Ortaklıkları’na iyi bir örnektir.

Kuruluş aşamasında alımı gerçekleştirilen bütün büyük baş hayvanlar Amerika’dan ithal edilmiş ve Holstein ırkıdır. Ata Sancak’ın 2013 yılı Ocak ayında 7.300 olan sürü büyüklüğü 2014 ün aynı ayında 8.100’e ulaşmıştır. Ata Sancak’ın 2014 yılı Haziran ayında 8.290 olan ortalama sürü büyüklüğü 2015 ün aynı ayında 8.815’e, ulaşmıştır. Ata Sancak 2014 yılı itibari ile aynı alan üzerinde Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük Tuberküloz ve Bruselloz hastalıklarından ari ve AB onaylı süt üretim işletmesi konumundadır.