Daha iyi sonuçlar için doğru veriler

DeLaval MM27BC Sütölçer

Her bir ineğin süt verimi doğru bir şekilde izlendiğinde, verimli sürü yönetimi için önemli veriler elde edersiniz. Bu kompakt ICAR onaylı süt ölçer, son derece doğru bilgiler sağlar.

Daha fazlasını bilin – daha fazlasını elde edin

Süt çiftliğinizin karlılığı, süt verimini (inek sağlığı, beslenme, sağım performansı) etkileyen o kadar çok faktöre bağlıdır ki, sürünüzü yönetirken maksimum verimlilik için her bir ineğin akış, süt verimi ve sağım süresinin doğru kayıtlarına ihtiyacınız vardır. Verimli elektronik DeLaval süt ölçer MM27BC, her büyüklükteki süt işletmesi için bu raporlama doğruluğunu sağlar.

Sağlam, yenilikçi tasarım

DeLaval süt ölçer MM27BC’nin kompakt, katı hal tasarımı kızılötesi ışık teknolojisini kullanır ve hareketli parçası yoktur. Bu, kolayca bozulmayan çok güvenilir ve sağlam bir ölçüm süreci sağlar. Parlak LED ekran, uzaktan bile okunması kolaydır ve akış, süt verimi ve sağım süresi için net ve doğru değerler verir. DeLaval MM27BC, hizmet içi güvenilirlik için tasarlanmıştır

Daha iyi verim yönetimi

DeLaval ICAR onaylı süt sayaçlarıyla süt üretiminin izlenmesi size doğru bilgiler sağlar. Bu, karlılığı optimize etmek için bazı önemli yönetim kararları almanıza yardımcı olur. Örneğin:

Süt performansını anında izleyin

ALPRO™ sürü yönetim sistemine bağlandığında DeLaval MM27BC, her bir ineğin süt verme performansının hızlı bir şekilde izlenmesini sağlar. Zayıf stimülasyon ve verim sorunlarını hızlı bir şekilde tanımlayabilir ve çözebilirsiniz.

İnce ayar besleme

Yem rasyonları hesaplanırken süt verimi önemli bir faktördür. DeLaval MM27BC’den alınan doğru bilgiler, bireysel nek rasyonlarını ayarlamayı kolaylaştırır. Bu, üretim kapasitesini en üst düzeye çıkarırken litre süt başına konsantre maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur.

Daha iyi sürü yönetimi

DeLaval süt ölçer MM27BC, üremeyi iyileştirmek ve daha iyi bir genel sürü yönetimi elde etmek için inekleri süt verimine göre seçmenizi sağlar. Bu, toplam süt verimini artırmaya ve geliri artırmaya yardımcı olacaktır..

Günlük sağlık kontrolleri

Doğru süt kaydı ile her bir hayvanın günlük süt veriminden haberdar olursunuz. Bu verim seviyesi normalden saparsa, tehdit eden herhangi bir sağlık sorununu çözmek için hızlı ve etkili bir şekilde tepki verebilirsiniz.

Kan, iletkenlik ve hava girişini izleyin

Sütteki kan izleri genellikle ineğin incindiğini veya ciddi bir mastitis enfeksiyonu geçirdiğini gösterir. DeLaval MM27BC kan izlerini tespit eder. Ek olarak, süt ölçer meme lastiklerine hava girişini kaydeder ve bu da tekmeleri sayabilir.

Aynı zamanda sağımcıları ve yöneticileri sütün yetersiz geldiği konusunda uyarır: hava çıkış deliğinin temizlenmesi gerekebileceğini veya hava girişinin çok yüksek olduğunu (örneğin, son laktasyondaki inekler için) belirtir. Bu, sağım başlığını daha iyi desteklemek, meme lastiğine hava girişini azaltmak ve başlığın erken düşmesini önlemek için servis kolunu ayarlama ihtiyacı konusunda sizi uyarır. DeLaval MM27BC, iletkenliği izleyebilen harici bir sensörle donatılmıştır

İsteğe bağlı örnek kabı

DeLaval MM27BC paketi için ek bir kalite ölçüsü olarak, yağ örnekleyici süt içeriği analizi sürecini daha da basitleştirir.

Gelişmiş süt kaydı ve sağım başlığı çıkarma paketi

DeLaval MM27BC, DeLaval sağım başlığı kaldırma çözümleriyle çalışmak üzere optimize edilmiştir. Hem süt ölçer hem de akış sensörü olarak işlev görebilir ve sağım başlıklarının çıkarılması gerektiğinde başlık çıkarıcıyı tam olarak bilgilendirir.

MM27BC – İletkenlik Sensörü

Elektriksel iletkenlik, sütün elektrik akımına karşı direncinin bir ölçüsüdür; iletkenlik direncin karşılığıdır. Akademik çalışmalar, EC ve SCC arasında bir korelasyon olduğunu ve EC’deki eğilimlerin hücre konsantrasyonuna benzer olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, böyle bir korelasyonun gücü, enfekte eden bakterilere bağlıdır. Elektriksel İletkenlik değerleri, süt verimi veya SCC gibi diğer değerlerle birlikte kullanıldığında meme sağlığı sorunlarını tespit etmek için yararlı bir araç olabilir.

MM27BC – Kan

Kan, tanka nasıl girer?

Kan kalıntıları içeren süt çöpe atılabilir ve bazı ülkelerde çiftçiler ağır şekilde cezalandırılabilir. Her iki durumda da, Çiftçi maddi anlamda zarar görür. Kan ölçümü, MM27BC içinde bir renk sensörü tekniği

ile gerçekleştirilir. Beyaz ışıktaki değişikliklerin karmaşık analizinin kullanılmasıyla sütte kan varlığını göstermek mümkündür.

MM27BC – Blok

Sağım başlığının hava tahliye girişi gübre veya kir ile dolduğunda, süt hattına süt salınımını engeller. Meme lastiğinin döngüsel hareketleri meme ucunun altındaki hacmini artırır ve azaltır. Süt akarken bu, meme ucunun altındaki vakumda değişikliklere neden olabilir ve bu, hava tahliye girişinin tıkanmaması sağlanarak azaltılabilir. DeLaval MM27BC, hava sızdırma giriş bloklarını algılar ve bu bilgiyi sırayla Sağımhane Performansı günlük ve haftalık raporlarında kullanılabilen DelPro’ya aktarır. Bir hava sızdırma giriş bloğu algılanırsa ilgili MPC’de bir alarm üretilir.

MM27BC Horlama (Kayma)

Kadeh meme başının yarısına düştüğünde ve havayı emdiğinde. Sağım başlıklarının sürekli olarak yeniden ayarlanması veya sağım başlıklarının kaymalarına dikkat edilmesi, sağım çalışma rutinini bozar ve mastitis enfeksiyonu riskini önemli ölçüde artırır. Kaymalara düşük vakum neden olabilir; Kötü başlık hizalaması; Aşınmış meme lastiği; Islak meme ve meme başları; ve Bloke olan hava sızdırma girişi. DeLaval MM27BC, fişleri algılar ve bu bilgileri, sırayla Sağımhane Performansı günlük ve haftalık raporlarında kullanılabilen DelPro’ya aktarır.

• Bir kayma algılanırsa ilgili MPC’de alarm üretilir.

• Sağım rutini hedefi olarak 100 inek başına 5’ten az sağım başlığı kayması önerilir!..

MM27BC – Tekme

Sağım odasındaki stres faktörleri arasında sinekler, kaygan zeminler, kötü havalandırma, küçük sağım durakları, çok yüksek vakum seviyesi, dar meme lastikleri, kaçak voltaj ve huzursuz bir sağımcı bulunur. Sağımhane stresine karşı inek tepkileri, sağımhaneye gönüllü olarak girmemeyi, sağım başlığını başlatmayı, sağımhanede dışkılamayı veya sütün dökülmesini reddetmeyi içerir. DeLaval

• MM27BC tekmeleri algılar ve bu bilgiyi sırayla Sağımhane Performansı günlük ve haftalık raporlarında kullanılabilen DelPro’ya aktarır.

• Bir tekme algılanırsa, ilgili MPC’de bir alarm üretilir ve anında vakum kapatması gerçekleşir.

• İyi sağım, bakımlı, konforlu ve güvenli bir sağımhanede tutarlı bir sağım rutini ile başlar!..

MM27BC– ICAR

ICAR nedir?

ICAR, çiftlik hayvanlarının performans kaydı ve değerlendirilmesi faaliyetlerinin geliştirilmesini ve iyileştirilmesini teşvik etmek için kurulmuş, kar amacı gütmeyen uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur.

• Özellikleri ölçmek için tanımlar ve standartlar oluşturmak;

• Hayvan kimliği, ebeveyn kaydı ve kayıt performansı için kurallar ve standartlar ve özel yönergeler oluşturmak;

• Uluslararası kuruluşlar, kamu kurumları ve Sanayi içinde ve arasında işbirliğini teşvik etmek;

DeLaval süt ölçer MM27BC, ICAR onaylıdır!.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir